Brezplačno prevajanje

Prevajanje je storitvena dejavnost, ki lahko traja kar nekaj časa. Prevajanje namreč traja toliko časa, kolikor ga prevajalec porabi za branje besedila, za sprotno prevajanje besedila, med katerim se odloča o najprimernejšem prevodu, ter nazadnje vse to tudi zapisati. Tako je prevajanje zelo zamuden proces, če ga izvaja človek, čas pa je denar, zato ne moremo pričakovati brezplačno prevajanje s strani prevajalcev.

Brezplačno prevajanje tako obstaja le v obliki strojnega prevajanja, kot je Google prevajalnik. Strojno prevajanje je namreč neprimerno hitrejše, celotno besedilo lahko prevede v sekundi, torej lahko takšen prevajalnik prevede ogromno besedila v kratkem času. Žal pa je takšno prevajanje pogostokrat luknjičavo, prevodi so lahko nepravilni oziroma nekvalitetni. Zaradi izredno nizke cene je strojno prevajanje največkrat tudi brezplačno prevajanje, kot je Google prevajalnik.