Prevod diplome v prevajalski agenciji Dvojka

Prevod diplome vam v prevajalski agenciji Dvojka zagotovimo hitro in ugodno! Izpolnite spodnje povpraševanje in si zagotovite hiter, profesionalen prevod vašega besedila v slovenščino ali v tuji jezik. Prevode v slovenščino vam nudimo že 9,95 € + DDV, v tuji jezik od 10,50 € + DDV, sodni prevod pa si lahko zagotovite že za 25 € + DDV.

Izpolnite obrazec

Vaše ime (obvezno)

Vaša e-pošta (obvezno)

Zadeva

Vaše sporočilo

Vaša datoteka

 prevajanje

Spodaj si preberite ključne razlike med prevodom diplome in prevodom diplomskega dela

Ko govorite o prevodu diplome, gre lahko za dve popolnoma različni stvari, zato se morate najprej prepričati, kaj pravzaprav potrebujete. Preberite si osnovne informacije glede na to, kakšen prevod diplome potrebujete.

Prevod diplomskega dela

Prevod celotne diplomske naloge ni povsem običajna zahteva, saj se navadno prevaja zgolj povzetek diplomske naloge, ki je njen sestavni del. Prevod povzetka diplomske naloge mora povsem ustrezati slovenskemu izvirniku, zato je to delo zelo natančno in ga ne gre jemati zlahka.

Se pa včasih tudi zgodi, da je potreben prevod celotne diplomske naloge. Če je vaše diplomsko delo izredno napredno in vsebuje koristne informacije za stroko, se kaj hitro zgodi, da vas zaprosijo za objavo na kakšnem spletnem portalu, strokovni reviji ali podobno. V tem primeru se ne ustrašite, da se boste morali dela lotiti sami. Prevod diplome vam brez težav opravimo tudi mi, saj za nas delajo le visoko usposobljeni prevajalci s širokim znanjem z različnih področij. Tako poskrbimo, da je vsak prevod narejen izredno kakovostno in povsem v skladu s področjem besedila, pri tem pa pazimo na specifikacije posameznega jezika. Pri prevajanju namreč ne gre zgolj za prenos besedila iz enega jezika v drugega, temveč predvsem za prenos pomena.

Prevod diplomskega dela pa je največkrat potreben pri iskanju službe v tujini. Vse več mladih namreč v iskanju boljših priložnosti odhaja v tujino, kjer včasih poleg samega prevoda diplome zahtevajo tudi prevod celotnega diplomskega dela. Le tako namreč dobijo vpogled v vaše zmožnosti kritičnega razmišljanja in reševanja težav v okviru vaše zaposlitve.

prevod diplome

Prevod diplome kot uradnega dokumenta

Kot prevod diplome pa navadno razumemo kar prevod diplome v smislu uradnega potrdila, ki ga prejmemo ob zaključku visokošolskega oz. univerzitetnega šolanja. Diploma je tako uraden dokument, ki zahteva uraden oz. sodno overjen prevod s strani zapriseženega sodnega prevajalca oz. sodnega tolmača. Uraden prevod se od navadnega loči po nekaj značilnih karakteristikah, in sicer je sodni prevod s tribarvno vrvico zvezan z izvirnikom, ki ga je prevajalec prevajal, ter ožigosan z uradnim žigom, ki potrjuje, da gre za sodno overjen prevod. Hkrati je prevodu priložena tudi izjava sodnega tolmača oz. sodno zapriseženega prevajalca, s katero potrjuje svojo istovetnost in usposobljenost za izvajanje sodnih prevodov.

Seveda pa morate pri sodno overjenem prevodu upoštevati tudi ceno. Sodni tolmači gredo namreč skozi izredno zahteven postopek preverjanja in imenovanja za sodnega tolmača, potem pa jih čakajo še redna izobraževanja, s katerimi skrbijo, da so na tekočem z vsemi spremembami na področju prava in sorodnih področij. Seveda pa pri vsem tem ne smejo pozabiti tudi na redno obnavljanje svojega znanja tujega jezika. Vsi namreč vemo, da je jezik živ, kar pomeni nenehno spreminjanje in prilagajanje. To vključuje izobraževanja, konference, priročnike, nenazadnje pa tudi potovanja v tujino, saj je obdanost s tujim jezikom najboljši način za obnavljanje in osveževanje.

Pozor! Ne nasedajte prevarantom!

Mnogi prevajalci se izdajajo za zaprisežene sodne tolmače, saj si želijo ugleda, ki ga ta naziv prinaša. Žal pa jim še vedno primanjkuje specializiranega znanja, ki ga imajo sodni tolmači. Vaš prevod diplome zaupajte pravemu sodnemu tolmaču, najbolje pa kar prevajalski agenciji, ki bo v svoji ekipi razpoložljivih in visoko usposobljenih prevajalcev našla najbolj primernega. Ne pustite se pretentati ponudnikom, ki obljubljajo sodni prevod diplome že za 10 € ali celo manj.

Zakaj po prevod diplome v prevajalsko agencijo Dvojka?

Pri nas zaposlujemo zgolj visoko usposobljene prevajalce in materne govorce s preverjenimi izkušnjami in referencami. Če potrebujete uradni prevod diplome, bomo poskrbeli, da za vaš prevod poskrbi zaprisežen sodni tolmač z leti izkušenj iz prevajanja diplom in drugih uradnih dokumentov. Naša prednost je tudi ta, da imamo vedno na voljo prevajalca. Z individualnimi prevajalci in sodnimi tolmači se morate za prevod dogovoriti veliko vnaprej, saj so pogosto zasedeni z drugimi projekti. V prevajalski agenciji pa poskrbimo, da imamo za vas vedno na voljo prostega prevajalca ali sodnega tolmača, ki bo lahko za vaš prevod poskrbel takoj. Tako lahko vedno priskrbimo hiter in profesionalen prevod, naše cene pa ostajajo ugodne in dosegljive vsem.

Ne odlašajte! Izpolnite obrazec za povpraševanje in si zagotovite hiter prevod diplome po ugodni ceni. Ob predložitvi kopije potrdila o vpisu ali veljavne študentske izkaznice pa vam ob naročilu priznamo tudi 10 % popusta na redno ceno. Prevod diplome si tako lahko zagotovite že za 22,5 € + DDV, končan prevod pa vam dostavimo tudi s hitro pošto, v nujnih primerih pa celo s kurirsko dostavo. Tako vam ne bo nikoli treba skrbeti, da boste zamudili rok za oddajo prevoda.

Sodni tolmač

Sodni tolmač je visoko usposobljen prevajalec z uradnim potrdilom, da sme prevajati uradne dokumente. Naši sodni tolmači vam lahko sodni prevod iz angleščine, nemščine, hrvaščine, srbščine in bosanščine ter v vse naštete jezike opravijo že za 25 € + DDV. Profesionalne prevode opravimo hitro in jih dostavimo s hitro pošto ali celo kurirsko dostavo. Izpolnite spodnji obrazec in poskrbeli bomo za cenovno ugoden in profesionalen sodni prevod.

Izpolnite obrazec

Vaše ime (obvezno)

Vaša e-pošta (obvezno)

Zadeva

Vaše sporočilo

Vaša datoteka

 prevajanje

Preberite si 5 stvari, ki jih morate vedeti, preden se odločite za sodni prevod!

Sodni tolmač ali prevajalec?

Sodni tolmač se od običajnega prevajalca razlikuje po tem, da sodne tolmače na podlagi opravljenega preizkusa imenuje ministrstvo za pravosodje. Sodni tolmač ni nujno prevajalec, mora pa biti strokovno usposobljen na področju prava in uradnih dokumentov, državljan EU, obvladati slovenski jezik, pomembno pa je tudi, da še ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje.

Ministrstvo za pravosodje poziv za imenovanje sodnih tolmačev objavi dvakrat letno, prijavijo pa se lahko vsi kandidati, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje in so opravili preizkus znanja za sodnega tolmača. V okviru tega preizkusa se preveri znanje jezika, ki ga kandidat želi tolmačiti, ter področja prava, kot je ustavna ureditev Republike Slovenije, delovanje našega pravosodnega sistema, osnove najpogostejših sodnih postopkov, osnove prava EU ter oblikovanje in overjanje prevodov in vodenje evidenc.

Preizkus se opravlja pisno in ustno, saj lahko sodni tolmač tudi tolmači med sodnimi postopki, ko je v postopek vpleten tudi tujec, ki ne govori slovensko.

Sodni tolmač se je dolžan tudi redno strokovno izpopolnjevati in seznanjati z novimi metodami in dognanji s področja jezika, ki ga tolmači, in prava, prav tako pa se mora tudi redno udeleževati posvetovanj in strokovnih izobraževanj v organizaciji pristojnega državnega organa, pooblaščene organizacije ali strokovnega združenja.

Vsekakor velja, da sodni tolmač ni tako preprosto, kot se zdi na prvi pogled. Redna izobraževanja in potrjevanja terjajo svoj davek, prav tako je zahtevno področje, ki ga prevajajo. Področje prava je namreč eno izmed najbolj občutljivih področij, saj gre za natančna besedila z občutljivimi podatki, napačen prevod pa lahko privede tudi do kazenske odgovornosti.

sodni tolmač

Kako poteka prevajanje uradnega dokumenta?

Ko sodni tolmač prejme dokument, ki ga je treba prevesti, mora najprej preučiti specifično terminologijo in obliko dokumenta. Ker gre za uraden prevod, mora namreč prevod povsem ustrezati izvirniku tako po obliki kot po vsebini, kar pomeni, da elementi ne smejo manjkati, hkrati pa jih sodni tolmač tudi ne sme dodajati. Vsak uraden dokument ima svoje značilnosti, zato se prevod rojstnega lista zelo razlikuje od prevoda npr. potrdila o nekaznovanosti. Ko tolmač opravi prevod, ga s posebno vrvico in žigom, ki potrjuje pristnost, pritrdi k izvirniku in vrne naročniku.

Sodni tolmači namreč lahko prevajajo le izvirnike uradnih dokumentov, ne pa tudi kopije, kot so skenirani dokumenti ali dokumenti v takšni ali drugačni digitalni obliki.

Za katere dokumente potrebujem sodni prevod?

Najpogosteje se sodno overjeni prevod zahteva za uradne dokumente, kot so spričevala (osnovnošolska, srednješolska, fakultetna itd.), rojstni listi, potrdila o nekaznovanosti, policijski zapisniki, potrdila o zakonskem stanu, zdravniški izvidi, pogodbe, certifikati, izpisi iz registra, pooblastila, potni listi, diplom, finančnih poročil itd. Navadno sodne prevode od vas zahtevajo uradne osebe iz drugih držav. Če ste tujec, ki se je nedavno priselil v Slovenijo, boste s sodnimi prevodi spričeval, potrdil o nekaznovanosti ipd. dokazovali svojo izobrazbo in nekaznovanost ob iskanju službe, enako pa je navadno potrebno tudi za Slovence, ki se preselijo v tujo državo. Pri tem pa je treba poudariti, da je včasih povsem dovolj tudi navaden prevod, zato se pri uradni osebi temeljito pozanimajte, ali je res zahtevan uraden prevod.

Kaj pa cena?

Mnoge naročnike sodnih prevodov hitro prestraši cena. A pri razumevanju cene moramo najprej razumeti tudi vse zgoraj navedeno glede izobraževanja in potrjevanja sodnih tolmačev. Kot smo že omenili, gre za veliko obsežnejše priprave in izobraževanja kot pri običajnih prevajalcih. V okviru cene je zajeto tudi obvezno nenehno izobraževanje za  sodne tolmače, da so lahko ves čas na tekočem z najnovejšimi dognanji. Predstavljajte si namreč, da vaš sodni tolmač ne ve za spremembo terminologije ali ni seznanjen s spremembo oblike potrdila o nekaznovanosti. Vaš uradni prevod bi bil povsem napačen!

Ne nasedajte prevarantom

Sodni prevod zlahka prepoznate po žigu in vrvici, ki združuje izvirnik in prevod. Pogosto lahko med ponudniki najdete cenovno neverjetno ugodnega prevajalca, ki vam lahko sodni prevod naredi že za 10 € ali še manj. Ne nasedajte takim ponudbam. Pravi sodni tolmač se zaveda, kako pomembno je izobraževanje in ohranjanje jezika, zato pravi sodni prevodi preprosto ne morejo imeti iste cene kot navadni prevodi. Prav tako vam uradni sodni tolmač k prevodu in izvirniku priloži tudi izjavo o ustreznosti in svoje podatke, da lahko kdor koli, zlasti pa uradne osebe, ki od vas prevod zahtevajo, vedno preverijo, ali je vaš izbran sodni tolmač resnično sodno zaprisežen in ali njegova licenca sodnega tolmača še vedno velja.

Zato izpolnite zgornji obrazec in zaupajte našim zapriseženim sodnim tolmačem, ki bodo poskrbeli za hiter in profesionalen prevod po ugodni ceni.

Prevajanje v angleščino zaupajte nam, strokovnjakom

Prevajanje v angleščino vam lahko zagotovimo že za 10,50 € + DDV na stran! Naši visoko usposobljeni prevajalci in materni govorci bodo poskrbeli, da bo vaš prevod narejen brezhibno, strokovno in hitro. Izpolnite spodnji obrazec in se pridružite našim zadovoljnim strankam.

Izpolnite obrazec

Vaše ime (obvezno)

Vaša e-pošta (obvezno)

Zadeva

Vaše sporočilo

Vaša datoteka

 prevajanje

Prevajanje v angleščino je ena najpogostejših storitev, ki jih opravlja prevajalska agencija Dvojka, saj nam stranke svoje prevode v angleščino zaupajo že leta. Vse prepogosto pa se zgodi, da k nam pridejo šele, ko ugotovijo, da sami ne bodo zmogli ali pa so razočarani zaradi neusposobljenih prevajalcev.

Pri nas za prevajanje v angleščino skrbijo zgolj materni govorci angleščine in visoko usposobljeni prevajalci z dolgoletnimi izkušnjami na vseh področjih, zato vam lahko zagotovimo, da boste z našo storitvijo več kot zadovoljni. Zavedamo se pomena angleščine v poslovni ter vsakodnevni komunikaciji, zato prevajanja v angleščino ne jemljemo zlahka. Čeprav ima večina prebivalstva zelo dobro znanje angleščine in se bolj ali manj brez težav sporazumeva v angleščini, pa se pri strokovnih besedilih to pogosto neha.

prevajanje v angleščino

V prevajalski agenciji Dvojka d.o.o. lahko za vas s pomočjo našega širokega nabora prevajalcev, specializiranih za različna področja, opravimo prevod v angleščino za različna področja, naše bogate izkušnje pa obsegajo predvsem področje prava, turizma, poslovne komunikacije, farmacije, medicine, poljudnoznanstvenih besedil, pogodb, trženja, avtomobilizma, tehničnih besedil, kot so navodila za uporabo, in drugih.

Angleščina kot lingua franca sodobnega sveta predstavlja most med ljudmi in nas povezuje v eno veliko globalno družino. Zato je nujno, da se pri prevajanju prenesejo vse informacije, vsebovane v izvirniku. Pri prevajanju se pogosto zgodi, da se informacije med prenosom izgubijo, kar je nedopustno, zato je izbira kakovostnega in usposobljenega prevajalca nujna.

Prevajanje v angleščino – kje se lahko pri prevodu zatakne?

Prevajanje v angleščino je lahko izredno zahtevno tudi zaradi same kompleksnosti angleškega jezika. Njihova slovnična pravila se namreč drastično razlikujejo od naših, in sicer na več področjih. Prvo področje je vsekakor postavitev vejic in drugih ločil. Poleg uveljavljenih pravil za vejico, v angleščini obstaja tudi pravilo, da se vejica postavi tudi v primeru, ko je besedilo slabo razumljivo ali lahko pride do nejasnosti, kar je izredno ohlapno pravilo, ki ga tuji govorci angleščine pogosto ne razumemo prav dobro. V slovenščini so namreč pravila izredno stroga in jasna, tako da glede postavitve vejic ni nobenih dvomov. Morda kdaj na kakšno pravilo pozabimo, vsekakor pa ni nobenega dvoma glede same uporabe pravil.

Še eno področje, pri katerem se prevajanje v angleščino navadno zatakne, so tudi dobesedni prevodi oz. kalki in lažni prijatelji. Gre za dve podobni, a ne povsem enaki zadevi. Pri dobesednih prevodih gre za točno to: za dobesedni prevod osnovnega pomena vsake posamezne besede. Kot vsi vemo, je vsak jezik bogat skupek idiomov, frazemov, metafor in skritih pomenov, ki jih pogosto lahko razberemo šele iz konteksta. Take dele besedila je nemogoče prevajati dobesedno, saj se s tem izguba ogromno informacij, ki so pogosto ključne za razumevanje namena besedila.

prevajanje v angleščino

Težava pa se pojavi tudi pri prevajanju lažnih prijateljev. Lažni prijatelji so namreč besede ali besedne zveze, ki v obeh jezikih na prvi pogled delujejo oziroma zvenijo zelo podobno, v bistvu pa gre za drugačen, pogosto celo nasproten pomen. Eden od najpogosteje uporabljenih je slovenski izraz aktualen, ki ga najdemo v stavku »Ni bila na tekočem s trenutno aktualno politično tematiko.« Izraz pomeni nekaj, kar je v tem trenutku zanimivo ali pomembno. Marsikdo bi v angleščino izraz prevedel kot actual, kar pa nikakor nima istega pomena. Izraz actual v angleščini namreč pomeni dejanski, kot na primer v stavku »The actual reason for his disappearance will probably never be full known. (Najbrž ne bomo nikoli izvedeli, kaj je bil dejanski razlog za njegovo izginotje.)«. Še en tak primer je tudi samostalnik transparent, ki v slovenščini pomeni večji napis oz. transparent, ki ga uporabimo za javno obveščanje. Nepozoren ali laični prevajalec bi hitro uporabil besedo angleški izraz transparent, ki pa v angleščini pomeni prosojen. Takih primerov je še nešteto, ves čas pa nastajajo novi, zato je nemogoče sestaviti izčrpen seznam, ki bi pomagal laičnim prevajalcem brez izkušenj.

Kaj pa naslovnik?

Prevajanje v angleščino je izredno specifično, saj se od prevodov v druge tuje jezike razlikuje že v tem, da naslovniki in ciljni bralci pogosto pričakujejo odličen prevod. Vsi se namreč zavedajo, da je angleščina izredno razširjen jezik in da ga odlično govori, piše in razume na milijarde ljudi po vsem svetu. S slabim prevodom v angleščino se zato lahko nepopravljivo osramotimo, prvega vtisa pa ni več mogoče popraviti.

Zato ne odlašajte. Kontaktirajte nas še danes in pripravili vam bomo ponudbo za kakovosten, hiter in cenovno ugoden prevod v angleščino, ki ga boste s ponosom predstavili svetu. Naši usposobljeni prevajalci bodo namreč poskrbeli, da bo vaš prevod dosegel in presegel vsa vaša pričakovanja.

Prevod iz hrvaščine v slovenščino – hitro in ugodno

Prevod iz hrvaščine v slovenščino vam naši visoko usposobljeni prevajalci in materni govorci opravijo hitro, profesionalno in cenovno ugodno. Prevod si lahko zagotovite že za 9,95 € + DDV! Izpolnite spodnji obrazec in si zagotovite profesionalen prevod po nizki ceni.

Izpolnite obrazec

Vaše ime (obvezno)

Vaša e-pošta (obvezno)

Zadeva

Vaše sporočilo

Vaša datoteka

 prevajanje

Prevod iz hrvaščine v slovenščino se mnogim zdi povsem preprosta reč. Slovenci smo namreč znani turisti na Hrvaškem in marsikdo izmed nas se je v letih dopustovanja na hrvaški obali naučil vsaj osnov hrvaščine, ki nam omogočajo sporazumevanje z našimi gostitelji med tednom ali dvema oddiha v poletnem času. Vendar pa to zdaleč ni dovolj za kakovosten prevod iz hrvaščine. Morda res v dobršni meri razumemo hrvaško, a vse prepogosto pozabljamo, da pri tako natančnem procesu, kot je prevajanje, to preprosto ni dovolj.

Navidezna mala malica se hitro spremeni v trd oreh

Hrvaški jezik se uvršča v družino slovanskih jezikov, kamor sodijo tudi naša materna slovenščina, z njo pa še makedonščina, srbščina ter nekaj drugih tujih jezikov. Ta jezikovna bližina nam daje lažen občutek varnosti, ko gre za razumevanje hrvaščine, saj smo prepričani, da hrvaščino obvladamo in bo prevod iz hrvaščine v slovenščino mala malica. Pri govorjenem jeziku še nekako gre, ko pa se srečamo s strokovnim besedilom, kot je pravno ali frazno nekoliko bolj bogato bogato besedilo, pa se naše znanje hrvaščine kaj hitro izkaže za pomanjkljivo. Pogosto se težave pojavijo že pri samem razumevanju besedila, vsekakor pa pri fazi, ko je treba hrvaško besedilo ubesediti v slovenščini. Kljub temu, da je slovenščina naš materni jezik, ki ga govorimo že vse od rojstva, se namreč pogosto izkaže, da je izredno pomanjkljivo tudi naše znanje slovenščine. V zadnjih letih je povprečno število knjig, ki jih človek v življenju prebere, namreč drastično upadlo. Znašli smo se v dobi interneta, kjer slovnica ne igra velike vloge oz. zanjo sploh ni prostora.

prevod iz hrvaščine v slovenščino

Prav tako ne smemo pozabiti, da se je v zadnjih petnajstih letih hrvaški jezik izredno spremenil. Gre namreč za živ jezik, ki ga skupno govori več kot 6 milijonov ljudi, kar pomeni, da obstaja veliko različic in variacij, hitro pa se spreminja tudi knjižna norma hrvaškega jezika. Za ustrezen prevod iz hrvaščine v slovenščino je zato nujno, da ga opravi materni govorec, ki tudi sam »živi in diha« ta jezik ter je z njim vsakodnevno v stiku.

Kaj se najpogosteje prevaja iz hrvaščine?

Naša država s Hrvaško že tradicionalno poleg turizma goji odličen odnos  tudi na področju gospodarstva in kulture. Že vse odkar sta se obe državi osamosvojili, se naš odnos z vsakim letom krepi, sodelovanje pa še povečuje. To pomeni, da obstaja med državama izreden pretok dokumentov, ki jih je potrebno prevajati, zlasti s področja prava (npr. pogodbe in razni certifikati), turizma (turistična besedila in letaki) kulture (reklamna besedila). Seveda ne smemo pozabiti tudi na prevode spletnih strani. Zaradi bližine in tesnega odnosa se vse več podjetij zaveda pomena večjezičnih spletnih strani in dandanes ni prav nič nenavadno, da ima podjetje ali organizacija poleg slovenske spletne strani tudi hrvaško.

 

Zaradi prehajanja državljanov je pogosto potreben tudi prevod raznih dokumentov, kot so rojstni listi, poročni certifikati, potrdila o nekaznovanosti in podobno. Za take dokumente je nujno potreben sodno overjen prevod iz hrvaščine v slovenščino, ki ga opravi sodni tolmač. Naj vas ime ne zavede. Čeprav se tolmači ukvarjajo s »prevajanjem« govorjenega jezika, se ta izraz uporablja za sodno overjene prevajalce, ki so s strani Republike Slovenije potrjeni prevajalci za prevajanje uradnih dokumentov. Svoje znanje in usposobljenost morajo redno dokazovati na preizkusih, da lahko ohranijo status sodnega tolmača, njihov prevod iz hrvaščine v slovenščino pa je ožigosan, z vrvico pritrjen k izvirniku ter opremljen z izjavo o ustreznosti prevoda in podatki o tolmaču. Takšni sodno overjeni prevodi so v enaki meri uraden dokument kot izvirnik.

prevod iz hrvaščine v slovenščino

 

Pazite, da ne zamešate hrvaščine in srbščine

Pri naročanju prevodov iz hrvaščine se pogosto izkaže, da naročnik ni povsem prepričan, ali potrebuje prevod iz hrvaščine ali srbščine oz. se niti ne zaveda, da sta to dva različna jezika, ki ju nikakor ne gre zamenjati. Prevod iz hrvaščine v slovenščine ni enak prevodu iz srbščine v slovenščine. Čeprav gre navidezno za dva ista jezika, pa se ob podrobnejšem pregledu izkaže, da sta si precej različna tako v besedišču kot v slovnici. Ob tem je treba upoštevati tudi to, da lahko prevajalca oz. maternega govorca z našim nepoznavanjem razlike užalimo, saj je vsakemu državljanu njegov materni jezik svet. Tudi nam gotovo ni vseeno, ko nas ljudje ves čas zamenjujejo s Slovaki.

Odločite se za strokovnjaka

Zato ne prepuščajte ničesar naključju. Pišite nam ali nas pokličite in pripravili vam bomo cenovno ugodno ponudbo za kakovosten in hiter prevod iz hrvaščine v slovenščino. Med našimi prevajalci so tako materni govorci kot  izurjeni prevajalci, ki vam bodo naredili hiter in korekten prevod iz hrvaščine v slovenščino, pri tem pa upoštevali tudi podrobnosti, kot je uporaba ekavščine in ijekavščine ter razlika med sodobno in tradicionalno hrvaščino.

Pri nas se kakovost, hitrost in ugodna cena ne izključujejo, temveč hodijo z roko v roki.

Prevod v angleščino ni mačji kašelj

Prevod v angleščino vam v prevajalski agenciji Dvojka nudimo že od 9,95 €, s čimer si boste zagotovili hiter in profesionalen prevod. Izpolnite spodnje povpraševanje in se pridružite našim zadovoljnim strankam.

Izpolnite obrazec

Vaše ime (obvezno)

Vaša e-pošta (obvezno)

Zadeva

Vaše sporočilo

Vaša datoteka

 prevajanje

Prevod v angleščino je ena izmed najbolj iskanih prevajalskih storitev, hkrati pa tudi ena izmed najtežjih. V angleščino namreč lahko prevajajo le materni govorci angleščine, saj so v svojem jeziku najbolj suvereni in ga tudi najbolj poznajo. Za kakovosten prevod v angleščino je torej nujno potrebno najti maternega govorca angleščine, kar je lahko zahtevno, včasih pa celo zelo drago. tu vam priskoči na pomoč prevajalska agencija Dvojka.

Seveda pa za kakovosten prevod v angleščino ni dovolj samo kateri koli materni govorec angleščine. Prevajalec se mora nujno tudi spoznati na področje, ki ga prevaja. Nekdo, ki recimo ni na tekočem s farmacevtsko industrijo, namreč izredno težko prevaja besedilo s tega področja, saj ogromno časa porabi za raziskovanje tega področja, iskanje strokovne terminologije, pogovore s strokovnjaki in podobno. Prevajalec, ki mu je področje znano, bo tako za prevajanje porabil veliko manj časa, hkrati pa lahko zagotovi, da so uporabljeni izrazi resnično pravilni. Hkrati mora prevajalec za kakovosten prevod v angleščino dobro poznati tudi vsa slovnična in pravopisna pravila, ki veljajo za angleški jezik.

prevod v angleščino

Kakšne so lahko napake, če prevod v angleščino opravlja nekdo, ki mu angleščina ni materni jezik?

Največ napak je pri ločilih in velikih začetnicah. Angleški jezik ima pri postavljanju ločil zelo drugačna pravila kot slovenščine, prav tako drugače postavlja velike začetnice. Kot primer lahko navedemo že samo praznike – medtem ko se v angleškem jeziku pišejo z veliko začetnico, jih v slovenščini, razen nekaj izjem, kot je Prešernov dan, pišemo z majhno začetnico. Pri ločilih pa se največ težav pojavi pri uporabi vejice. Marsikateri prevod v angleščino namreč vsebuje preveč vejic, saj je prevajalec vajen pogoste uporabe vejice v slovenskem jeziku. Hkrati pa tudi angleščina vsebuje vejice, kjer jih slovenščina nikakor ne postavlja, saj v angleščini velja tudi generično pravil, da se vejica postavi tam, kjer je besedilo lahko nejasno. Kakovosten prevod ne vsebuje slovničnih napak.

Težava se pojavi tudi pri dobesednih prevodih, ki jih imenujemo tudi kalki. Če prevajalec ne pozna dobro ciljnega jezika, v tem primeru angleščine, oziroma področja, o katerem govori besedilo, se kaj hitro zgodi, da njegov prevod v angleščino vsebuje veliko dobesednih prevodov. Eden najbolj slavnih kalkov, ki jih poznamo, je vsekakor prevod za našo prekmursko gibanico: the over Mura moving cake. Morda se je res začelo kot šala, a se je sčasoma ta prevod pojavljal vse pogosteje, danes pa ga nekateri priznavajo že kot povsem normalen prevod. Marsikateri prevajalec se ob pogledu na to kar zdrzne, saj se zaveda škode, ki jo taki prevodi delajo tako slovenščini kot angleščini. Hkrati pa ne smemo pozabiti, da taki prevodi tudi tujcem, ki nanj naletijo, prav nič ne koristijo. Le kaj si misli Anglež ali Američan, ki v restavraciji ali na spletu naleti na tak prevod?

prevod v angleščino

Ko pa smo že pri hrani, se res moramo dotakniti teme avtohtonih jedi. Ste se že kdaj vprašali, ali je pri znanih jedeh prevod v angleščino res smiseln? V želji, da bi Slovenijo in naše specialitete čim bolj približali tujim gostom, se je začela epidemija prevajanja jedi, izkazalo pa se je, da je to ne le nepotrebno, včasih celo moteče. Tudi v tujini namreč že dobro poznajo naše specialitete, kot je potica, Kranjska klobasa, prekmurska gibanica itd. Jih je res treba prevajati? Kaj pa tujcu pove prevod v angleščino »rolled cake«? Zelo verjetno, da prav nič. Če pa v Google, ki ga ima dandanes že vsakdo na telefonu vpiše »potica«, se mu hitro pokažejo slike in opisi, ki nazorno opisujejo in kažejo, za kakšno jed gre in kaj lahko pričakuje, Enako pa velja tudi za druge jedi.

Prevod naj bo narejen strokovno in pravočasno

Kljub temu pa je nič koliko primerov, ko bi bil strokoven prevod v angleščino res nujen, a se avtor besedila odloči, da bo prevod naredil kar sam. Marsikdo namreč ne želi plačati poštene cene za prevod, zato nastanejo smešni prevodi, ki privabijo posmehovanje in negativno pozornost, česar pa si nihče ne želi.

Zato se ne ustrašite cen. Zavedajte se, da je za kakovosten prevod v angleščino potrebnega veliko znanja, ki ga nima prav vsak, ki zna malo angleščine. Prevajalci imajo za seboj leta izobraževanj in izkušenj, iz katerih črpajo neprecenljivo znanje, potrebno za dober prevod. Preglejte ponudbo in se odločite za kakovost. Naj vam slab prevod ne pokvari dne ali spelje nujno potrebnega posla. Zagotovite si kakovosten prevod v angleščino, s katerim se boste lahko brez sramu predstavili svetu.

Hrvaško slovenski prevod

Hrvaščina je ena od jezikov, iz in v katerega prevajamo, kajti Hrvaška je sosednja država, kar pomeni tesno in pogosto sodelovanje v vseh pogledih; gospodarstvo, kultura, politika itd. Tako je hrvaško slovenski prevod ena najbolj razširjenih storitev pri nas, hkrati pa imamo zdravo bazo prevajalcev za hrvaško slovenski prevod, za kar se imamo zahvaliti skupni zgodovini v nekdanji Jugoslaviji.

Nudimo hrvaško slovenski prevod vseh vrst besedil, naj gre za pravna, strokovna, kulturna, uradna in ostala besedila; naši prevajalci tekoče govorijo oba jezika, zato zagotavljamo kvaliteten in hiter hrvaško slovenski prevod po ugodni ceni.

Spletno prevajanje

Spletno prevajanje je avtomatizirana storitev prevajanja, ki se izvaja na spletu. Kot primer omenimo prevajalnik Google, ki omogoča spletno prevajanje različnih besedil, dokumentov in celo spletnih strani v vseh jezikih. Spletno prevajanje je zelo priljubljeno, ker je največkrat brezplačno, kot v primeru Google prevajalnika.

Vendar pa spletno prevajanje trpi za hibami strojnega prevajanja, kot so luknjičavi prevodi (neznane besede), posebej pri jezikih, ki na našem tržišču niso med najbolj razširjenimi (npr. prevod v ruščino, ali iz ruskega jezika, prevodi v italijanski jezik in podobno), nepravilni prevodi (pomensko in slovnično) itd., vse to je še bolj očitno pri zahtevnih besedilih, kot je npr. prevod pogodbe ali prevod navodil. Zato se spletno prevajanje uporablja le za prevajanje preprostejših besedil, spletnih strani in dokumentov, kjer je namen prevajanja le kontekstualno razumevanje vsebine, ne pa dobesedni prevod besedila. Spletno prevajanje je torej zelo praktično za osebno rabo, če pa potrebujete prevod za komercialne, izobraževalne, pravne ali uradne namene, potem potrebujete profesionalno prevajanje. V tem primeru se obrnite na nas.

Bosanski prevodi

Bosanski prevodi so med najpogostejšimi storitvami, ki jih nudimo. Mnoga podjetja, podjetniki in posamezniki namreč pogosto sodelujejo z Bosno in Hercegovino, zato so potrebni bosanski prevodi. V Bosni in Hercegovini so trije uradni jeziki, in sicer bosanski, srbski ter hrvaški, med katerimi sta bosanski in srbski najbolj razširjena. Zato morajo bosanski prevodi vključevati vse te uradne jezike.

Bosanski prevodi niso tako zahtevni zahvaljujoč skupni zgodovini pod eno državo, kajti na voljo imamo prevajalce, ki se počutijo domače v jezikih nekdanje Jugoslavije. Tako so bosanski prevodi kvalitetni, hitri in seveda ugodni; vsak jezik je namreč zaupan najbolj primernemu prevajalcu, vsi trije pa prevajajo sočasno ter se koordinirajo, tako da so bosanski prevodi kar se da korektni. Preizkusite nas!

Prevod iz nemščine v slovenščino

Medtem ko je angleščina tako rekoč svetovni jezik, pa nemščina ni nič manj pomembna za nas, kajti Slovenija meji na Avstrijo in je ekonomsko tesno povezana tudi z Nemčijo, ki predstavlja največji evropski trg. Tako je prevod iz nemščine v slovenščino zelo aktualen, poleg tega pa nam zanj ne manjka prevajalcev – za prevod iz nemščine v slovenščino obstaja odlična baza prevajalcev.

Prevod iz nemščine v slovenščino ali iz slovenščine v nemščino za nas opravijo nemško govoreči Slovenci ter slovenski zamejci v Nemčiji in Avstriji, zato je kakovost za prevod iz nemščine v slovenščino in iz slovenščine v nemščino zagotovljena. Tako pri nas nudimo kakovostne, hitre in ugodne prevode iz nemščine v slovenščino ter tudi obratno. Prepričajte se o naši ponudbi ter pri nas naročite prevod iz nemščine v slovenščino ali prevajanje iz slovenščine v nemščino! Za vaše besedilo vam bomo BREZPLAČNO pripravili ponudbo za prevajanje in ocenili termin za izvedbo prevoda.

Prevajanje angleščine

Prevajanje angleščine je najbolj razširjena in priljubljena storitev, za kar je zaslužna razširjenost jezika. Angleščina je namreč praktično svetovni jezik in je tudi izhodišče za prevajanje. Zaradi razširjenosti prevajanje angleščine predstavlja most med različnimi tujimi jeziki, predvsem pri jezikovnih kombinacijah, kjer manjka prevajalcev. V tem primeru se uporabi prevajanje angleščine iz izvornega jezika, nato pa iz angleščine v ciljni jezik.

Ker pa ima angleščina določene omejitve, prevajanje angleščine lahko včasih izgubi določene informacije oziroma pomen. To ni problem pri manj zahtevnih besedilih, bolj zahtevna besedila pa zahtevajo profesionalno prevajanje angleščine. Pri nas vam nudimo prevajanje angleščine tako nezahtevnega kot zahtevnega besedila; ker imamo odlične angleške prevajalce, se pri prevajanju izgubi najmanj informacij.