Prevod diplome v prevajalski agenciji Dvojka

Prevod diplome vam v prevajalski agenciji Dvojka zagotovimo hitro in ugodno! Izpolnite spodnje povpraševanje in si zagotovite hiter, profesionalen prevod vašega besedila v slovenščino ali v tuji jezik. Prevode v slovenščino vam nudimo že 9,95 € + DDV, v tuji jezik od 10,50 € + DDV, sodni prevod pa si lahko zagotovite že za 25 € + DDV.

Izpolnite obrazec

Vaše ime (obvezno)

Vaša e-pošta (obvezno)

Zadeva

Vaše sporočilo

Vaša datoteka

 prevajanje

Spodaj si preberite ključne razlike med prevodom diplome in prevodom diplomskega dela

Ko govorite o prevodu diplome, gre lahko za dve popolnoma različni stvari, zato se morate najprej prepričati, kaj pravzaprav potrebujete. Preberite si osnovne informacije glede na to, kakšen prevod diplome potrebujete.

Prevod diplomskega dela

Prevod celotne diplomske naloge ni povsem običajna zahteva, saj se navadno prevaja zgolj povzetek diplomske naloge, ki je njen sestavni del. Prevod povzetka diplomske naloge mora povsem ustrezati slovenskemu izvirniku, zato je to delo zelo natančno in ga ne gre jemati zlahka.

Se pa včasih tudi zgodi, da je potreben prevod celotne diplomske naloge. Če je vaše diplomsko delo izredno napredno in vsebuje koristne informacije za stroko, se kaj hitro zgodi, da vas zaprosijo za objavo na kakšnem spletnem portalu, strokovni reviji ali podobno. V tem primeru se ne ustrašite, da se boste morali dela lotiti sami. Prevod diplome vam brez težav opravimo tudi mi, saj za nas delajo le visoko usposobljeni prevajalci s širokim znanjem z različnih področij. Tako poskrbimo, da je vsak prevod narejen izredno kakovostno in povsem v skladu s področjem besedila, pri tem pa pazimo na specifikacije posameznega jezika. Pri prevajanju namreč ne gre zgolj za prenos besedila iz enega jezika v drugega, temveč predvsem za prenos pomena.

Prevod diplomskega dela pa je največkrat potreben pri iskanju službe v tujini. Vse več mladih namreč v iskanju boljših priložnosti odhaja v tujino, kjer včasih poleg samega prevoda diplome zahtevajo tudi prevod celotnega diplomskega dela. Le tako namreč dobijo vpogled v vaše zmožnosti kritičnega razmišljanja in reševanja težav v okviru vaše zaposlitve.

prevod diplome

Prevod diplome kot uradnega dokumenta

Kot prevod diplome pa navadno razumemo kar prevod diplome v smislu uradnega potrdila, ki ga prejmemo ob zaključku visokošolskega oz. univerzitetnega šolanja. Diploma je tako uraden dokument, ki zahteva uraden oz. sodno overjen prevod s strani zapriseženega sodnega prevajalca oz. sodnega tolmača. Uraden prevod se od navadnega loči po nekaj značilnih karakteristikah, in sicer je sodni prevod s tribarvno vrvico zvezan z izvirnikom, ki ga je prevajalec prevajal, ter ožigosan z uradnim žigom, ki potrjuje, da gre za sodno overjen prevod. Hkrati je prevodu priložena tudi izjava sodnega tolmača oz. sodno zapriseženega prevajalca, s katero potrjuje svojo istovetnost in usposobljenost za izvajanje sodnih prevodov.

Seveda pa morate pri sodno overjenem prevodu upoštevati tudi ceno. Sodni tolmači gredo namreč skozi izredno zahteven postopek preverjanja in imenovanja za sodnega tolmača, potem pa jih čakajo še redna izobraževanja, s katerimi skrbijo, da so na tekočem z vsemi spremembami na področju prava in sorodnih področij. Seveda pa pri vsem tem ne smejo pozabiti tudi na redno obnavljanje svojega znanja tujega jezika. Vsi namreč vemo, da je jezik živ, kar pomeni nenehno spreminjanje in prilagajanje. To vključuje izobraževanja, konference, priročnike, nenazadnje pa tudi potovanja v tujino, saj je obdanost s tujim jezikom najboljši način za obnavljanje in osveževanje.

Pozor! Ne nasedajte prevarantom!

Mnogi prevajalci se izdajajo za zaprisežene sodne tolmače, saj si želijo ugleda, ki ga ta naziv prinaša. Žal pa jim še vedno primanjkuje specializiranega znanja, ki ga imajo sodni tolmači. Vaš prevod diplome zaupajte pravemu sodnemu tolmaču, najbolje pa kar prevajalski agenciji, ki bo v svoji ekipi razpoložljivih in visoko usposobljenih prevajalcev našla najbolj primernega. Ne pustite se pretentati ponudnikom, ki obljubljajo sodni prevod diplome že za 10 € ali celo manj.

Zakaj po prevod diplome v prevajalsko agencijo Dvojka?

Pri nas zaposlujemo zgolj visoko usposobljene prevajalce in materne govorce s preverjenimi izkušnjami in referencami. Če potrebujete uradni prevod diplome, bomo poskrbeli, da za vaš prevod poskrbi zaprisežen sodni tolmač z leti izkušenj iz prevajanja diplom in drugih uradnih dokumentov. Naša prednost je tudi ta, da imamo vedno na voljo prevajalca. Z individualnimi prevajalci in sodnimi tolmači se morate za prevod dogovoriti veliko vnaprej, saj so pogosto zasedeni z drugimi projekti. V prevajalski agenciji pa poskrbimo, da imamo za vas vedno na voljo prostega prevajalca ali sodnega tolmača, ki bo lahko za vaš prevod poskrbel takoj. Tako lahko vedno priskrbimo hiter in profesionalen prevod, naše cene pa ostajajo ugodne in dosegljive vsem.

Ne odlašajte! Izpolnite obrazec za povpraševanje in si zagotovite hiter prevod diplome po ugodni ceni. Ob predložitvi kopije potrdila o vpisu ali veljavne študentske izkaznice pa vam ob naročilu priznamo tudi 10 % popusta na redno ceno. Prevod diplome si tako lahko zagotovite že za 22,5 € + DDV, končan prevod pa vam dostavimo tudi s hitro pošto, v nujnih primerih pa celo s kurirsko dostavo. Tako vam ne bo nikoli treba skrbeti, da boste zamudili rok za oddajo prevoda.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.