Sodni prevod ali t.i. sodno overjeni prevod je prevod dokumenta, z veljavnostjo tudi v tujini. V primeru prevoda listine iz tujine, je sodno overjeni prevod tega dokumenta pravno-formalno veljaven v Sloveniji. Sodni prevod opravi sodno zaprisežen tolmač, ki je opravil izpit za sodnega tolmača ter tolmačenje ene ali več jezikovnih kombinacij in je imenovan kot stalni sodni tolmač z odločbo Ministrstva za pravosodje RS. Sodni prevod je natisnjen dokument, ki je sestavljen iz izvirnega besedila in prevoda – oba dela zvezana s tribarvno vrvico. Sodni tolmač k izvirniku in prevodu priloži tudi svojo izjavo o ustreznosti prevoda in svoje podatke. Samo tako se sodni prevodi lahko identificirajo kot izvirni dokumenti v tujih državah. Žig sodnega tolmača na dokumentu prevoda je zagotovilo za skladnost prevoda z izvirnim besedilom, zato sodni prevodi veljajo kot originalen dokument.

Sodni prevodi

Najpogosteje se opravljajo sodni prevodi različnih pogodb, pooblastil, razpisne dokumentacije, poslovnih poročil, odločb, potrdil, diplom in spričeval, izvidov, rojstnih in matičnih listov, izpisov iz registrov…

Najcenejši sodni prevodi v angleški, nemški in južnoslovanske jezike

V prevajalski agenciji Dvojka d.o.o. cenovno najugodneje poskrbimo za sodne prevode iz in v angleščino, nemščino, hrvaščino, srbščino in bosanščino  Pri nas dobite sodne prevode v naštete jezike in iz njih že od 25 EUR + DDV, nudimo pa seveda tudi prevode iz in v ostale tuje jezike. Ponujamo hitre sodne prevode z dostavo v Sloveniji s priporočeno ali hitro pošto ali po dogovoru s kurirsko dostavo.

Pošljite povpraševanje