Spletno prevajanje

Spletno prevajanje je avtomatizirana storitev prevajanja, ki se izvaja na spletu. Kot primer omenimo prevajalnik Google, ki omogoča spletno prevajanje različnih besedil, dokumentov in celo spletnih strani v vseh jezikih. Spletno prevajanje je zelo priljubljeno, ker je največkrat brezplačno, kot v primeru Google prevajalnika.

Vendar pa spletno prevajanje trpi za hibami strojnega prevajanja, kot so luknjičavi prevodi (neznane besede), posebej pri jezikih, ki na našem tržišču niso med najbolj razširjenimi (npr. prevod v ruščino, ali iz ruskega jezika, prevodi v italijanski jezik in podobno), nepravilni prevodi (pomensko in slovnično) itd., vse to je še bolj očitno pri zahtevnih besedilih, kot je npr. prevod pogodbe ali prevod navodil. Zato se spletno prevajanje uporablja le za prevajanje preprostejših besedil, spletnih strani in dokumentov, kjer je namen prevajanja le kontekstualno razumevanje vsebine, ne pa dobesedni prevod besedila. Spletno prevajanje je torej zelo praktično za osebno rabo, če pa potrebujete prevod za komercialne, izobraževalne, pravne ali uradne namene, potem potrebujete profesionalno prevajanje. V tem primeru se obrnite na nas.